Народний хореографічний ансамбль "Дружба" Чернігівського Палацу культури, створений 40 років тому, - лауреат багатьох українських та міжнародних фестивалів та конкурсів.

45 артистів віком від 16 до 40 років демонстрували свою майстерність як в Укроаїні так і в більшості країн Європи, були учасниками Днів культури України у далекій південноамериканській республіці Перу.

Концерти ансамблю - це свято танцю. Адже різноманітний репертуар, у якому представлені танці різних регіонів України, танці інших країн, зі смаком виготовлені національні костюми та високий професійний рівень виконавців - запорука успіху і популярності колективу.

Навчання майбутніх танцюристів починається з шестирічного віку у підготовчих групах при ансамблі.

Художній керівник та поставник танців хореографічного ансамблю "Дружба" - Заслужений працівник культури України Григорій Горбачук.

The folk choreographic dance group "Druzhba" of the Chernigovskij municipal palace of culture, that was found 40 years ago is prize-winner of many Ukrainian and international festivals and concerts.

45 dancers of different age (from 16 till 40 years) have shown their skills in Ukraine and many countries of Europe as well, they also took part in celebration of Ukrainian days at far away Latin-American republic - Peru.

The concert of dance group is the festival of the dance. The various repertoire, where the dances ofdifferent regions ofUkraine are shown, the dancesof other countries, tastefully made national costumes and high professional level ofdancers-all that makes the successful and famous the dance group.

The teaching of future dancers starts from the age of six in the preparatory groups.

The director and choreographer of the dance group "Druzhba" is the Honored worker of culture of Ukraine - Gregory Gorbachuk.